kayseri yöresi türküleri ve geleneksel oyunlar

Yöre türküleri ve geleneksel oyunlar 
Kayseri yöresinin "Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor", "Bir Of Çeksem Karşıki Dağlar Yıkılır", "Gine Yeşillendi Germir Bağları", "Taşa Basma İz Olur", "Yarim İstanbul’u Mesken Mi Tuttun" gibi tanınmış türküleri meşhurdur.
 

Halk müziği ve halk oyunları kültürü yörede tüm canlılığını ve renkliliğini sürdürmektedir. Davul-zurna, kaval, tef, zil, kaşık, bağlama çalma geleneği yaygındır.

Kayseri ağıtları, gerek ezgisi ile gerekse sosyal olayları, sonraki nesillere aktarması yolu ile Türk Halk Edebiyatında ve müziğinde önemli bir yer tutar. Dadaloğlu, Seyit Osman, Karacaoğlan, Seyrani, Aşık Hasan, Kerem, Garip gibi ozanların deyişleri yöre ezgilerinin söz kaynağını oluşturur.

Kayseri'nin "Erkilet güzeli", "Gesi bağları", "Gerinir bağları", "Ağam İstanbul'u mesken mi tuttun?", "Süpürgesi yoncadan" gibi sevilen türküleri çok tanınmıştır. Oyunların çoğu türkülü oyunlardır. Türkülü oyunlarda bir grup bir dörtlük söyler, diğer bir grup o dörtlüğü tekrar eder. Oyun böyle devam eder gider.

Meydan oyunları davul-zurna eşliğinde oynanır. Ev içinde oynanan oyunlar da vardır. Burada tef, tepsi, zil gibi aletler çalınarak türkü söylenir. Türkü eşliğinde de oyunlar oynanır.

İl merkezinde; Mendil, Turnam, Öteyüz, Sinsin, Deli Kız, Topal Serçe, Eminem, Galice Potinli Gelin, Yumruk, Topal Kız oyunları, Uzunyayla'da; Kale, Çeçen, Vik oyunları, ilçelerde; Avşar Ağırlaması, Eminem, Ağ Gelin, Gezbeli, Sıçratma, Yanlama, Öteyüz, Karanfilli, Pınarbaşı Gelini (Avşar Gelini) oyunları en çok oynanan oyunlardır.

Yörenin ünlü türküleri: Gesi bağları, Erkilet güzeli Bağlar bozuyor, Ağam İstanbul'u mesken mi tuttun, Ceviz oynamaya geldim odana, Gerinir bağları, Ayvanın irisine, Çevirme çardağı, İğdenin dalı, Fadimem süslü gezer, Altunu bozdurayım, Develi ey sevdiğim, Ali Dağı, Posta yolları, Kandilli kerem, Süpürgesi yoncadan, Karşıda arar durur, Çarşıya vardım.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !